Pine-trees

Coniferales

Dużą grupę w Arboretum stanowią kolekcje roślin należących do rzędu iglastych (Coniferales), jak np. cisy, jodły, sosny i jałowce. Szczególnie bogato reprezentowany jest rodzaj Juniperus - jałowiec, który ma szerokie zastosowanie w terenach zieleni. Są to niewysokie drzewa lub krzewy o zróżnicowanym pokroju i charakteryzujące się dużą odpornością na suszę i nasłonecznienie. Ogród w Orlu to teren otwarty i bardzo słoneczny, a szczególnie w miejscach o dużym nachyleniu ? skarpach wszystkie odmiany płożące z tego rodzaju są przydatne i niezbędne. Spośród tak rosnących jałowców można wyróżnić: "Alpina", "Blue Chip", "Douglasii", "Golden Carpet" czy nisko ścielące się krzewy popularnej odmiany Witoni.

W sumie na terenie rośnie wiele drzew i krzewów jałowca z około 60 gatunków i odmian. Najbardziej popularnym jest jałowiec pospolity (Juniperus communis) oraz jego odmiany o pokroju kolumnowym np. Columnaris, Hibernica i wolno rosnąca "Sentinel" lub płożące "Depressa", "Depressa Aurea". Najciekawszym w pokroju i najbardziej malowniczym jest jałowiec odmiany Horstmann o pędach szeroko rozrastających i przewieszających się (płaczących).

Na terenie rośnie wiele drzew i krzewów z takich rodzajów jak: Chamaecyparis (cyprysik), Thuja (żywotnik), Picea (świerk), Pinus (sosna) oraz Abies (jodła) i Taxodium (cypryśnik). Różnią się pokrojem, barwą igieł i wytrzymałością na niskie temperatury zimą. Do szczególnie wrażliwych na mróz należą niektóre cyprysiki, jodły i cypryśniki. Wymagały one szczególnie przemyślanego miejsca ich wysadzenia. Takim gatunkiem jest np. Abies procera "Glauca" o pięknych intensywnie niebieskich igłach i dużych szyszkach o długości nawet 25 cm. W Arboretum z rodzaju Abies rośnie 25 gatunków i odmian, a kolekcja jest nadal powiększana.

Gatunkiem dla którego najodpowiedniejszym miejscem jest duża wilgotność podłoża i osłona od wiatru jest cypryśnik błotny (Taxodium distichum ). Interesujący, płaczący pokrój ma odmiana Pendulum Novum pochodząca od tego gatunku. W oparciu o istniejący plan zagospodarowania planowana jest dalsza rozbudowa i powiększenie kolekcji nowych gatunków i odmian w nawiązaniu do już istniejących.